Belediyeler ve Tapu Müdürlükleri Günah Keçisi…

19.4.2013
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 29 Ocak 2013 tarih ve 1743 sayılı genelgesi ile İmar Planında “Turizm Tesis Alanı” olarak kullanım kararı getirilen parsellerin, ilgili belediye veya il özel idareleri tarafından tapu müdürlüklerine bildirilmesi,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 29 Ocak 2013 tarih ve 1743 sayılı genelgesi ile İmar Planında “Turizm Tesis Alanı” olarak kullanım kararı getirilen parsellerin, ilgili belediye veya il özel idareleri tarafından tapu müdürlüklerine bildirilmesi, tapu müdürlükleri tarafından bu parsellerde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulması sırasında mimari proje ve yapı ruhsatına göre bağımsız bölümlerin kullanım amacının belirlenmesi, yönetim planında konut amaçlı kullanımların uygun görülmemesi istendi.Buna göre, imar planında Turizm Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı, Kontrol Servis Alanı, ticari+hizmet alanı gibi konut dışı alan olarak kullanım kararı verilen parsellerin üzerinde konut amaçlı , kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmesi mümkün olmayacak.İMO’DAN AÇIKLAMA…Konu ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu çarpıklığın, imar planlarında 2 şekilde ortaya çıkmakta olduğunu belirten Özyiğit “Birincisi,  imar durumu Turizm Tesis Alanı  olan parsellerde, İmar Yasası gereği yapılan yapıların, Turizm amacı dışında kullanılamayacağına rağmen, bu alanların KONUT olarak kullanılmasıdır.Turizm Tesis Alanı  olan parselde, bağımsız bölüm sayısı ‘1’ olması gerekirken, yasaların doğurduğu boşluktan dolayı, bağımsız bölüm sayısı kadar  (apart sayısı kadar ) mesken tapusu almışlardır. Turizm belgesi alan yatırımcıların, sözkonusu alanlarda turizm tesisi yapmak yerine, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurarak bu alanları konuta dönüştürülmüştür.” dedi.HAKSIZ KAZANÇ ÖNLENEBİLECEK…İlhan Özyiğit İmar Planlarında çıkan çarpıklıkların İkincisini de, özellikle Bodrum’da , turizm bölgelerinde bir parsel üzerinde isteğe bağlı olarak konut ya da turizm tesisi yapılmasına yönelik ‘tercihli kullanım’ olduğuna dikkat çekerek “Bölgemizde İmar planların da, bu tercihli parseller  ‘’Turizm + 2.Konut  ‘’  şeklinde gösterilir. Amacı ise, ‘Tercihli kullanım’larda turizm tesisi inşaat emsalinin konut alanları inşaat emsaline göre daha yüksek vererek, (Turizm olarak % 40 kullanılırken, konut olarak emsal %30 kullanılır) turistik tesis yapılmasını özendirilmektir. Fakat yatırımcılar turizm üzerinden imar yüzdesi kullanıp, turizm tesisi yapmak yerine, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurarak bu alanları da konuta dönüştürmüşlerdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı bu genelge için bence çok geç kalınmıştır. Bu genelgeden önce bir çok turizm tesis alanı olan parsellerde, binlerce apart konut, turistik villa yapılarak haksız bir kazanç elde edilmiştir. Ancak bundan sonra ki turizm bölgelerinin kurtarılması için önemli bir adımdır. Bu genelge ile yatırımcıların yasal boşluklardan faydalanarak elde etmiş olduğu haksız kazancında nihayet önüne geçilebilecektir.” şeklinde açıkladı.BELEDİYELER ve TAPU MÜDÜRLÜKLERİ GÜNAH KEÇİSİ…Bu konuda, her ne kadar belediyeler ve tapu müdürlükleri günah keçisi yapılmışsa da belediyeler ve tapu müdürlüklerinin suçlanmasının yanlış olduğunu düşündğünü kaydeden İlhan Özyiğit; “Belediyeler ve Tapu Müdürlüklerinin , yönetmelik ve yasaya göre işlem yaptıkları kanaatindeyim.” diyerek şu açıklamayı yapıyor; “Zira; 21.06.2005  tarihli , 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesinde apart otel; “MESKEN OLARAK kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde İNŞA ve tefriş EDİLEN…” şeklinde ifade edilmiş ve yine aynı yönetmeliğin 52 maddesinde de “… ve tatil merkezlerindeki apart otel üniteleri, tatil siteleri, ve butik tatil villaları ile apart oteller dışındaki turizm belgeli tesislerde … devre mülk gibi şerhe konu şahsi haklar tapuya tescil ettirilemez, …” şeklinde ifadeleri ile kat mülkiyetine atıfta bulunulmuştur.”DEVREMÜLK, MESKEN OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?Kat Mülkiyeti Kanun’un 58 maddesinin 2.bendin de yer alan “DEVRE MÜLK hakkı ancak MESKEN NİTELİKLİ, … Yapılarda Kurulabilir.” şeklindeki ifadeye göre de devre mülke konu edilebilecek apart ünitelerin niteliğinin yasal olarak mesken olduğunu kabul edilmesi gerektiği, sonucuna ulaşılmakta. İlhan Özyiğit “Tabi ki yatırımcıda,  turizm tesis alanı veya turizm+2.konut olan parsellerde, hükümetin 2005 tarihinde çıkarmış olduğu yönetmeliğe göre projelerini hazırlayıp ilgili belediyelerden inşaat ruhsatlarını ve iskanlarını alıp, yine bu yönetmeliğe göre tapu müdürlüklerinde kat irtifakı ve kat mülkiyetini kurmuşlardır. Bakanlık tarafından, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 2005 tarihli Yönetmelik, yatırımcı tarafından kötüye kullanıldığı görülmüş, 29.ocak 2013 tarihli genelge ile bu hatadan dönülmüştür.” dedi.İMO Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit 29.ocak.2013 tarihinde yayınlanan genelge, 2005 tarihindeki uygulanmakta olan yönetmelikte apart oteli, mesken olarak tanımlayıp, devre mülk tapusu alabilir kararının yarattığı tahribatı ortadan kaldıran çok önemli ve geç kalmış bir genelge olduğunu sözlerine ekledi.YATIRIMCI TURİZM ALANLARINA NEDEN KONUT YAPIYOR…1-Turizm tesis yatırımları maliyetli ve genel olarak sektöre bakıldığında, yatırımın geri dönüş süreleri ise 10-15 yıl kadar sürüyor.2- Turizm Tesis emsaliyle inşa edilen alanların konuta dönüştürülmesiyle, turizm tesis yatırımda yapılması gereken sosyal donatı alanları da böylece yapılmamakta ve proje daha ucuz maliyete çıkıyor.3- Turizm tesis alanları, imar planlarında denize sıfır gibi hep cazip ve kupon alanlara işlenmektedir. Bu şekilde kupon turizm amaçlı parsellerin, konuta dönüştürülmesi ile yapılan yatırımın daha rahat pazarlanmasına olanak veriyor.Kısaca; Bu alanların turizm yatırımı yerine konut yapılmasında ise, arsanın imar planında kupon bir yere sahip olması,  hem maliyeti ucuz oluyor sosyal donatı alanları yapılmamasından dolayı, hem konut alanlarına göre daha fazla emsal kullandırılması, hem de konut olarak yapılan yatırımın, 2 sene içerisinde aşırı bir kar ile yatırımcıya geri dönmesi başlıca nedenleri olarak sıralanıyor.Kaynak: http://www.bodrumhaber.com<< Geri Tüm haberler için tıklayınız. İleri >>


Bizden Haberler
26.10.2017 2017 Yılının İlk 6 Ayında Gayrimenkul Sektöründe Neler Oldu?
19.10.2017 Dikkat!Tapulu Eviniz Elden Gidebilir
12.08.2016 Şeref Uzun son Köşe Yazısı


Emlak Yaşam Haberleri
27.10.2017 iki design group,...
27.10.2017 Yapı Merkezi’nden 3...
26.10.2017 NG Residenceta 4 bin...